عایق سپاهان
       
       
         
         
         

 

 

شرح فعالیت های اجرائی توسط دستگاه نظارت سایا در پروژه احداث صنایع عایق سپاهان

   1. انجام كليه امور مربوط به دفتر فني پروژه شامل :

 • انجام عملیات مربوط به بررسی، کنترل، و تصویب و ارجاع نقشه های مختلف مربوط به بخشهای سیویل ، تاسیسات ، گاز، برق و تجهیزات مکانیکی جهت اجرا
 • عملیات متره احجام مختلف سیویل و اسکلت فلزی 
 • همکاری در انتخاب پیمانکاران ساخت سیویل و اسکلت فلزی و تجهیزات ساخت داخل
 •  انجام عملیات طراحی در بخشهای مختلف پروژه (قسمتهای ناقص و یا پیش بینی نشده توسط مشاور طرح)
 •  شرکت در جلسات هفتگی و رسیدگی به امور مختلف فنی پروژه

 2 - انجام خدمات نظارتی شامل : 

 • نظارت بر انجام کلیه عملیات خاکبرداری ، جاده سازی و محوطه سازی 
 • نظارت بر عملیات ساختمانی شامل اتاقهای نگهبانی ، باسکول و استراحتگاه نگهبانی ، ساختمان اداری ، سرویس بهداشتی و اتاق پست پاساژ برق ، اتاق رزین ، اتاق گاز ، اتاق برق ، اتاق ازمایشگاه و... 
 • نظارت بر اجرای فونداسیون و کفسازی انبار محصول ، سالن های تولید ، سالن انبار مواد خام ، ساختمان اسپینر ، کوره کوپلا و تجهیزات خط تولید و ... 
 • نظارت برکلیه عملیات نقشه برداری پیمانکاران 
 • عملیات نقشه برداری اختصاصی به همراه محاسبات مربوطه براساس نیازهای پروژه 
 • نظارت برساخت ونصب اسکلت فلزی انبار محصول و سالن های تولید ، انبار انباشت مواد خام ، کوره کوپلا ، برجهای شماره 1 و 2 ، گالری ها ، بونکرها ، ساختان اسپینر و... 
 • نظارت بر ساخت کلیه تجهیزات ساخت داخل در کارگاه های سازندگان مختلف از جمله برجها و بونکرهای ذخیره مواد ، نوارنقاله ها ، فیدر ها و سرندها ، بگ فیلتر ، فلوید کولر ، مبدل حرارتی هوا خنک ، داکتهای مختلف ، اتاقک فیلتر ، اسکلت فلزی پایپ رک ، اسکلت فلزی تونل مواد خام ،اسکلت فلزی اتاق رزین و اتاق گاز، میز های رولیکی و ... دراستانهای اصفهان و تهران بزرگ 
 • بررسی و تائید صورت وضعیت پیمانکاران 


3 - خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه 

 • تهیه WBS پروژه 
 • تعيين شاخصهاي كنترلي و مستر پلان ليست كل پروژه (MPL) 
 • تهيه برنامه زمانبندي پروژه تا LEVEL 4 با 10 بازنگری با نرم افزار PRIMAVERA 
 • جمع آوري گزارشات هفتگي و ماهيانه از پيمانكاران و كنترل و بررسي آنها

 • تهيه گزارشات دوره اي، هفتگي و ماهيانه با توجه به برنامه زمانبندي و ارائه گزارشات توجيهي علل تاخيرات و ارائه راهكارها جهت تسريع بهتر و با كيفيت تر پروژه 
 • تهیه دورنما و پلان مالی منطیق بر برنامه زمانبندی پروژه 
 • تهية CPM پروژه 
 • پيش بيني و برآورد فعاليتهاي باقيمانده پروژه در قالب برنامه های هفتگی