مدیران بخش ها

 

 

 
 

   دکتر رضا تحقیق                                                           

    مدیر عامل                                         

    شماره تلفن:03136687558

    پست الکترونیک:info@sayasteel.com

                                                                                                                       

  
 

     همایون بهروزی نیا

     معاونت اجرایی

     شماره تلفن:03136687558

                                                                                                                             رزومه

  
 

     احمد دانایی

     منابع انسانی

     شماره تلفن:03136687112 داخلی119

     danaei@sayasteel.com          

                                                                                                                         رزومه

  
 likns ;dhkd

       حمید کیانی

       بازرگانی

       شماره تلفن:03136687112  داخلی115

       kiani@sayasteel.com

                                                                                                                                رزومه

 
 دشتستانی

         علی دشتستانی

          تولید

          شماره تلفن:03152574348

           alidashtes@gmail.com

                                                                                                                           رزومه

  
 انصاریان

         محسن انصاریان

         تضمین کیفیت

         شماره تلفن:03136687112   داخلی 118

                                                                                                                     رزومه

  
 

      احمد اسحاقیان

      مالی

      شماره تلفن:03136687112   داخلی125

                                                                                                                        رزومه