تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت شرکت سایا با استفاده از دستورالعمل ها وروشهای اجرایی وهمچنین دستور کارهای اجرایی وسایر اسناد کیفیت در تمام مراحل خرید متریال ومواد اولیه، تولید ،انبارش وبسته بندی ،ارسال قطعات و مواردی که مربوط به کیفیت قطعات میگردند نظارت کامل داشته وبرای عبور از هر مرحلهء اشاره شده نظارت و تائید واحد تضمین کیفیت وپرسنل کنترل کیفیت الزامی است.

این واحدآشنایی کامل و توانایی کنترل وبازرسی قطعات را بر اساس تمامی استاندارد های بین المللی از جمله DIN,ASME ,AWS,JIS,… ودر مورد قطعات کارخانجات سیمان استاندارد مخصوص F.L.SMITH را دارد.واحد تضمین کیفیت در جهت رسیدن به اهداف خود فعالیتهای زیر رامشخص وبه مرحله اجرا گذاشته است:

1-بکار گیری نیروهای متخصص در زمینه بازرسی و برگزاری دوره های مستمر و برگزاری جلسات کمیته تضمین کیفیت

2- انجام تست وبازرسی پروژه های ساخت خارج از کارخانه و قطعات ریخته گری شده ومحصولات ساخت وسازو مدل و متعلقات و صدور گواهینامه فنی مربوط به قطعات تولیدی وتحویل شده به مشتریان
3-برگزاری ممیزی های داخلی بصورت ماهیانه در واحد علاوه بر ممیزی های داخلی وخارجی کلی شرکت
4-انجام تست های مورد نیاز بر روی نمونه آزمایشی قطعات وهمچنین بر روی قطعات برای حصول اطمینان از سلامت قطعات وتضمین انها مطابق استانداردهای روز دنیا با بکارگیری توانمندی شرکت های ثالث