طراحی و مهندسی

واحد مهندسي شركت سایا با دارا بودن توانمنديهاي لازم، ارائه كننده خدمات فني و مهندسي به شرح ذيل مي باشد.

1- اجراي پروژه هاي صنعتي به صورت هاي مختلف از جمله ( كليد در دست ) EPC ، پيمان مديريت و يا تفكيكي

2- ارائه خدمان مشاوره ، طراحي ، نظارت ، مديريت و كنترل فني

3- طراحي و مشاوره در كليه سيستمهاي صنعتي

4- انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه ساخت و توليد قطعات صنعتي

5- تهيه گزارشات توجيه فني و اقتصادي طرحهاي صنعتي

6- اخذ پروپز الهاي فني و مالي از شركت هاي خارجي سازنده تجهيزات و خطوط توليد

7- تهيه اسناد فني مناقصه هاي داخلي و خارجي

8- بررسي فني قراردادهاي داخلي و خارجي

9- انتخاب دانش فني و تجهيزات صنعتي

10- طراحي واحد هاي صنعتي در بخش هاي ساختمان ، مكانيك ، فرآيند هاي تاسيسات ، برق ، اتوماسيون و ابزار دقيق

11- نظارت بر اجراي پروژه هاي صنعتي در بخش هاي خريد ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازي تجهيزات و خطوط توليد .

12- ارائه خدمات برنامه ريزي ، مديريت و كنترل پروژه با بهره گيري از دانش فني روز

13- اجراي پروژه هاي صنعتي شامل انجام كارهاي ساختماني و تاسيساتي ، نصب و راه اندازي تجهيزات مكانيك ، برق و اتوماسيون و ابزار دقيق

14 – محاسبه ، انتخاب ، طراحي بهينه سازي و رفع عيب ، راه اندازي ، بهره برداري ، تعمير و نگهداري و تهيه مدارك فني تجهيزات

15 – مشاوره در انتخاب تامين كننده گان تجهيزات خارجي

16- انجام مطالعات امكان پذيري و توجيه فني و اقتصادي

17- تهيه مدارك فني جهت مناقصه پيمانكاران و عقد قرارداد هاي منعقده با پيمانكاران

 – 18ارائه تکنولوژی ریخته گری و عملیات حرارتی قطعات فولادی به کمک نرم افزارهای روز دنیا