پروژه های نیروگاهی

هسته مركزي توربين آبي نيروگاهي ( رانر )  بعنوان قلب توربین نیروگاهی و جزو قطعات استراتژیک صنایع برق آبی محسوب می گردد. 
 هدف از اجرای این طرح تدوین دانش فنی و بومی سازی تکنولوژی تولید و ساخت رانر برای اولین بار در کشور و جلوگیری از واردات این قطعه به انضمام بهبود رانر از لحاظ جنس و طول عمر قطعات بود .    

مزیتها :

تولید این قطعات در داخل کشور علاوه بر صرفه جویی بالای ارزی ، اشتغال زایی و کسب تجربه در زمینه طراحی ، ریخته گری ، ماشینکاری و بالانس قطعات سنگین و فوق سنگین آلیاژی ، کشور ایران را در ردیف چند کشور صاحب تکنولوژی در جهان قرار می دهد . ساخت این قطعات در کشور با هزینه ای معادل 65% نمونه خارجی انجام شده است .  

روش اجرا :

قطعه رانر شامل سه جزء اصلی

  • کرون یا تاج
  • باند یا رینگ پائینی
  •  پره ها یا بلیدمی باشد.

به دلیل حساسیت بالا و پیچیده بودن و عدم تحویل نقشه ها از طرف کشورهای خارجی ، الگو برداری توسط دستگاه آنالیزر دیجیتالی سه بعدی و طراحی و تهیه نقشه ها با دقت بسیار بالا انجام پذیرف.درمراحل شبیه سازی کامپیوتری از پیشرفته ترین نرم افزارهای مهندسی استفاده گردیده است . آلیاژ به کار رفته در ساخت قطعات با توجه به شرایط کارکرد بهینه سازی شد و به منظور محاسبه تلرانسها و دقتهای ساخت و عملکرد قطعات و نیروهای وارد بر قطعه از نظر سیالاتی شبیه سازی کامپیوتری و در تدوین دانش فنی ساخت مورد استفاده قرار گرفته است .  

نتایج :

حذف واردات اینگونه قطعات و حرکت در جهت صادرات ، دست یابی به دانش فنی طراحی و ساخت نمونه کاربردی رانر جهت نیروگاه سد دز ، ایجاد ارتباط بین رشته های مختلف صنعتی به منظور هم افزایی و توسعه بوده است .