صنایع سیمان

شافت و رولر

شافت و رولرهای کارخانجات سیمان

 رینگ

 رینگ های کارخانجات سیمان

 چرخ دنده

چرخ دنده

هدوال های آسیاب