صنایع آهن و فولاد

 پاتیل

پاتیل های حمل چدن

 انواع پاتیل حمل فولاد

پاتیل های حمل فولاد

 

 استند قفسه های نورد

استند قفسه های نورد

 پاتیل

پاتیل های حمل سرباره