افتخارات و گواهینامه ها
 

گواهينامه صلاحيت اجرايي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت
 

لوح تقدير واحد تحقيق و توسعه
 

واحد نمونه فني مهندسي
 

واحد نمونه صنعتي كشوري در سال 1384
 

لوح تقدير واحد نمونه استان اصفهان
 

رتبه دوم پ‍ژوهش هاي كاربردي در بيستمين جشنواره بين المللي خوارزمي
 

رتبه دوم ابتكار در نهمين جشنواره بين المللي خوارزمي
 

لوح تقدیر اولین نمایشگاه بومی سازی-تهران